Wednesday, July 7, 2010

Quraanka wuxuu yiri: ilaahey dadka ayuu khiyaaneeyaa

Quraanka wuxuu ilaahey ka dhigay ilaah aan naxariis laheyn. Quraanka ilaahey ayuu ceebeeyay.

Ilaaha dhahaya dadka masaakiinta ah ayaan cuduro iyo dhibaato u keenaa ma ilaaha saxda ah baa?

"Magaalo kasta oon nabi u dirraba waxaan ku qabanay Ehelkeeda cuduro iyo dhibaato inay khushuucaan (oo baryaan Eebe)."
- waa aayada 94 ee suurada 7 (suurat Al-acraaf)

aayadaan hoose waxay leedahay ilaahey markuu dhibka ka qaato dadka ayuu hadana dhibaato ku qabtaa dadka oo aan ogeyn. ilaahey ma dadka ayuu khiyaaneeyaa?

"Markaasaan u baddallaa meeshii xumaan (dhibka) wanaag(khayr) intay ka bataan oy dhahaan waxaa taabtay aabayaalkaanno dhibaato iyo farax, markaasaan ku qabannaa kado igaoon ogayn." - waa aayada 95 ee suurada 7 (suurat Al-acraaf)

Quraanka waa hadalkii maxamad ee maahan hadalka ilaahey. ilaahey waa ilaah naxariista oo aan dadka khiyaaneyn.

No comments:

Post a Comment